Historia


TNBSP

TNBSP - to pierwsza, samodzielna organizacja społeczna, skupiająca nauczycieli bibliotekarzy. Powstało z inicjatywy członków założycieli, zebranych na konferencji w Sulejówku, w dniu 24 marca 1992 roku.
Rejestracja Towarzystwa miała miejsce w dniu 22 września 1992 roku w VII Wydziale Cywilnym i Rejestrowym Sądu Wojewódzkiego m. st. Warszawy.
Pierwsze władze wybrano 16 stycznia 1993 roku.
Pierwszy oddział powstał w Łodzi 17 stycznia 1993 roku.
W październiku 1993 roku włączono Towarzystwo do International Asociation of School Librarianship (IASL) - Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotek Szkolnych.
Wybory władz drugiej kadencji odbyły się 23 marca 1996 roku.
W 1997 roku dokonano zmian w Statucie.
Wybory władz trzeciej kadencji odbyły się 15 grudnia 2001 roku.
Nadzwyczajne Zgromadzenie Delegatów - 09.12.2006 r.:

  • przygotowanie TNBSP do uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego,uchwalenie zmian w statucie,
  • wybory władz IV kadencji.
  • Uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego (OPP) 14.09.2007 r.
  • W 2007 r. SBP nadało TNBSP medal "W dowód uznania"

Historia na stronie głównej TNBSPOddziału Częstochowa

www.000webhost.com