Sąd Wojewódzki w Warszawie VII Oddział Cywilny i Rejestrowy w dniu 22 września 1992 r.
postanowił wpisać do rejestru stowarzyszeń w dziale A stowarzyszenie pod nazwą
Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich.
Sygn. akt. VII Ns Rej. St. 364/92


Statut
Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy
Szkół Polskich


VII. Rozwiązanie Towarzystwa


§ 38

  • Rozwiązanie Towarzystwa następuje na skutek uchwały Zgromadzenia Delegatów Towarzystwa (przy uwzględnieniu zapisów § 19).
  • Rozwiązanie oddziału następuje na skutek uchwały walnego zebrania członków oddziału (z uwzględnieniem zapisów § 28 Statutu Towarzystwa) przy czym majątek rozwiązanego oddziału przechodzi na rzecz Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich.

www.000webhost.com